Landschappelijk ontwerp gereed

Een zonneweide heeft impact op de leefomgeving. Daarom is samen met de omgeving nagedacht over het landschappelijk ontwerp. Landschapsarchitect Arda van Helsdingen van Bureau Waardenburg heeft de input verzameld en uitgewerkt in een landschappelijk ontwerp. Deze wordt ingediend bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Via klankbordsessies kon de omgeving meedenken over de landschappelijke inpassing van het plan. In het verslag staat wat we met de input vanuit de klankbordsessies hebben gedaan. Ook vindt u hierin de resultaten van het reflectieonderzoek. Bekijk het definitieve landschapsontwerp en de toelichting.


Deel op: