Omgevingsvergunning verleend

Na de ter inzagelegging van de ontwerp-omgevings vergunning, heeft het college van B&W eind september de definitieve omgevingsvergunning verleend. Deze omgevingsvergunning ligt vanaf 7 oktober zes weken ter inzage op het stadhuis. De beroepstermijn loopt tot en met 17 november. 

Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Heuvel 1 in Druten. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. Het is ook mogelijk om digitaal een beroep in te dienen. Kijk voor alle informatie op deze website.


Deel op: